ธนาคารออมสินยัน 1 มิ.ย. ขึ้นรางวัลลอตเตอรีได้ทุกสาขา

ธนาคารออมสินยัน 1 มิ.ย. ขึ้นรางวัลลอตเตอรีได้ทุกสาขา

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากธนาคารออมสินเรื่องขึ้นรางวัลอลตเตอรี โดยเฟซบุ๊กอย่างเป้นทางการของธนาคารออมสิน คือ GSB Society โพสต์ข้อความว่า “ถูกลอตเตอรี่ แวะมาขึ้นเงินที่ ธนาคารออมสิน ได้แล้วทุกสาขา” เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ธนาคารออมสิน ทำตามนโยบายภาครัฐ เพื่อสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาเดินทาง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ธนาคารออมสิน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. สลากที่รับขึ้นรางวัล ต้องเป็นสลากงวดปัจจุบัน เท่านั้น

2. รางวัลที่รับขึ้นเงิน
รางวัลที่ 2 | รางวัลที่ 3 | รางวัลที่ 4 | รางวัลที่ 5 | ราวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว |
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ทั้งนี้ รางวัลที่ 1 และ สลากงวดอื่น สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

3. สลากจะต้องมีสภาพสมบรูณ์ ไม่มีรอยลบ ขูดขีด หรือชำรุด

ช่วงเวลาในการรับขึ้นเงินรางวัล

สามารถรับขึ้นเงินรางวัลตั้งแต่ เวลา 18.00 น ของวันออกรางวัลในงวดนั้น ถึง เวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลงวดถัดไป

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล

1. จ่ายเงินรางวัลโดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มมาขอขึ้นเงินรางวัลเท่านั้น

2. บัญชีเงินฝาก และบัตรประชาชนของผู้ที่มาขอรับขึ้นเงินรางวัล ที่นำมาแสดงต้องเป็นคนเดียวกัน

คุณสมบัติผู้ขอรับขึ้นเงินรางวัล

1. ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ยกเว้น ผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (เป็นไปตามระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ม.4)

2. ต้องมีบัญชีประเภท “เผื่อเรียก” กับธนาคารออมสิน (กรณีการฝากเข้าบัญชีธนาคารออมสินข้ามเขต ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้อัตโนมัติ)

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
-สลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท เสียอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท
(หรือ ร้อยละ 0.5)
-สลากการกุศล ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล
2. ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ธนาคารออมสินสาขา อัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล

cr. gsb society, gab.or.th

*** เลขรวยไทย หวยเด็ดหวยดัง แนวทางหวย ความเชื่อ สถิติหวย ตรวจหวยรัฐบาล ตรวจหวยธ.ก.ส. หวยฮานอย*** ได้เลยที่ เลขรวยไทยดอทคอม

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุดบนเว็บไซต์เลขรวยไทยดอทคอม

เข้ากลุ่มแจกเลขฟรี