ความเชื่อเรื่องปาน ใครที่มีปานตามร่างกาย มาดูว่ามีที่ตำแหน่งไหนแล้วดี ?

ความเชื่อเรื่องปาน ที่ร่างกาย มีปานตำแหน่งไหนแล้วดี? ใครมีปานแดง หรือปานดำ ติดตัวมาตั้งแต่เกิดบ้าง … เชื่อว่าคนที่มีปานติดตัวมาแต่ตั้งแต่กำเนิดนั้น เม...