วันแม่ อลเวง! ราคามะลิพุ่งกิโลกรัมละ 500 บาท!!

เกษตรกรชาวสวนดอกพุด ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เร่งเก็บดอกพุดที่ปลูกไว้ บริเวณในสวนข้างบ้าน จำหน่ายในช่วง วันแม่ แห่งชาติ เนื่องจากต้นมะล...