เจ้าพ่อเสือ ตั่วเหล่าเอี๊ย มหาเทพเซียนผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาบู๊ตึ๊ง

เจ้าพ่อเสือ ตั่วเหล่าเอี๊ย หรือ เฮียงเทียงเสี่ยงตี่ เป็นเทพเจ้าจีนที่มีความเชื่อและความเป็นมาหลายตำนาน แต่ที่แพร่หลายมากที่สุดคือ ท่านได้สำเร็จเป็นเซี...

เรื่องใกล้ตัว! การบูชา เจ้าที่ และการบนบานให้ได้ผลดังหวัง

การเส้นไหว้ เจ้าที่ โดยปกติแล้วเจ้าที่เจ้าทางจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ เทวดา และ ผี แต่คนไทยมทักเหมารวมสิ่งที่มองไม่เห็นว่าเป้นผีไปเสียหมด เทวดาเลยถูกเรีย...