“วันสารทจีน” คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร? ทำไมเราไหว้บรรพบุรุษ

"วันสารทจีน" คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร? ทำไมเราไหว้บรรพบุรุษ วันนี้ 22 สิงหาคม 2564 ถือเป็น "วันสารทจีน" ตามปฏิทิน แต่ถ้าดูตามปฏิทินทางจันทรคติของจี...
เข้ากลุ่มแจกเลขฟรี