เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ยอดนิยม ผู้อ่อนโยน มีเมตตากรุณา

เจ้าแม่กวนอิม ตามสำเนียงฮกเกี้ยน หรือ กวนอิน ตามสำเนียงกลาง (จีนตัวย่อ: 观音; จีนตัวเต็ม: 觀音; พินอิน: Guān Yīn) เป็นพระโพธิสัตว์ในตามคติมหายาน เป็นองค์เ...