พระอินทร์ ราชาผู้เป็นใหญ่แห่งเทพทั้งปวง ในสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

พระอินทร์ ราชาผู้เป็นใหญ่แห่งเทพทั้งปวง ในสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ประวัติ “ พระอินทร์ ”
(ท้าวอมรินทร์เทวาธิราช, ท้าวสักกเทวราช)

พระอินทร์ ผู้เป็นใหญ่แห่งสรวงสวรรค์ “พระอินทร์” หรือ “ท้าวอมรินทร์เทวาธิราช” หรือ “ท้าวสักกเทวราช” เป็นตำแหน่งของพระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งเทพทั้งปวงในสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตำแหน่งนี้จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามผลแห่งบุญกรรมที่ได้กระทำไว้. พระอินทร์องค์ใดสิ้นบุญก็จะมีองค์ใหม่ขึ้นมาแทนที่ กล่าวได้ว่า พระอินทร์นั้นมีหลายองค์ แต่ละองค์ก็มีอายุขัยเป็นไปตามบุญกุศลที่ตนได้กระทำมา

พระอินทร์ ณ ดาวดึงส์ - MOCA BANGKOK

อดีตชาติของพระอินทร์

ณ หมู่บ้านอจลคาม แคว้นมคธ มีมาณพคนหนึ่งชื่อว่า “มฆมาณพ” (อ่านว่า มะ-ฆะ-มา-นพ) มีใจใฝ่ให้ทาน รักษาศีลอยู่เสมอ ทั้งยังชอบแผ้วทาง ทำงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น ปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน สร้างศาลา ปลูกต้นไม้ ขุดสระน้ำ ทำถนนหนทาง
ทำสะพาน จัดทำจัดหาตุ่มน้ำ และสิ่งทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม มีปกติชอบความสะอาดเรียบร้อย ต้องการให้ท้องถิ่นดูสะอาดน่ารื่นรมย์

คิดดี คิดถูก คิดเป็น นำมาซึ่งความสุข

ขณะที่มฆมาณพทำงานในหมู่บ้าน เขายืนอยู่ที่มุมของลานบ้าน และก็ใช้ปลายเท้าปัดฝุ่นหรือเศษของปฏิกูลออก ทำให้สะอาดน่าอยู่ คนที่ยืนอยู่ข้างๆก็ผลักเขาออกไป แล้วมายืนอยู่แทน ทำอยู่อย่างนี้ถึง ๓ ครั้ง เมื่อมาณพถูกแย่งที่ ก็ไม่มีความโกรธต่อบุคคลเหล่านั้น กลับคิดว่า พวกเขามีความสุขกับสถานที่ที่เราทำขึ้น นี่คงเป็นกรรมดีแล้ว เราควรทำต่อไป

วันรุ่งขึ้น มฆมาณพก็ยิ่งมีจิตขะมักเขม้น ตั้งใจที่จะทำพื้นที่ให้เป็นที่น่ารื่นรมย์มากยิ่งขึ้น จึงใช้จอบไปปรับถากพื้นดินให้เรียบเป็นลาน ให้แก่คนทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์ ขณะที่กำลังทำงานอยู่นั้น ผู้คนผ่านมาเห็นก็ถามว่า “ทำอะไรอยู่หรือเพื่อน” ได้รับคำตอบจากมฆมาณพว่า “กำลังทำหนทางเพื่อไปสู่สวรรค์” พวกเขาจึงถามต่อว่า “เราขอทำเป็นเพื่อนนะ” มฆมาณพก็ตอบตกลงว่า “ได้สิเพื่อน” มฆมาณพจึงมีเพื่อนร่วมทำหนทางรวมแล้ว ๓๓ คน ทั้งหมดช่วยกันขุดถมทำถนนยาวออกไป จนถึงประมาณโยชน์หนึ่งบ้าง สองโยชน์บ้าง

เมื่อประพฤติธรรมย่อมไม่หวั่นภัยใดๆ

ฝ่ายนายบ้านเห็นว่าคนเหล่านั้นประกอบการงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควร จึงเรียกมาสอบถามและสั่งให้เลิก แต่มฆมาณพและสหายกลับกล่าวว่า “พวกตนทำทางสวรรค์” จึงไม่ฟังคำห้ามของนายบ้าน พากันทำประโยชน์ต่อไป นายบ้านโกรธ และไปทูลฟ้องพระราชาว่า “มีโจรคุมกันมาเป็นพวก”พระราชามิได้พิจารณาไต่สวน จึงหลงเชื่อ มีรับสั่งให้จับมฆมาณพ และสหายมา แล้วปล่อยช้างให้เหยียบเสียให้ตายทั้งหมด

ฝ่ายมฆมาณพเห็นเช่นนั้น ก็ได้ให้โอวาทแก่สหายทั้งหลาย ไม่ให้โกรธผู้ใดและให้แผ่เมตตาจิตไปยังพระราชา นายบ้าน ช้าง และตนเอง ให้เสมอเท่ากัน ชายหนุ่มทั้งหมดได้ปฏิบัติตาม

ช้างไม่สามารถเข้าใกล้ด้วยอำนาจเมตตาธรรม

พระราชาเห็นดังนั้น จึงรับสั่งให้ใช้เสื่อลำแพนปูปิดคนเหล่านั้นเสีย แล้วปล่อยให้ช้างเหยียบอีก แต่ช้างกลับถอยไป

ในที่สุดพระราชาจึงรับสั่งให้นำคนเหล่านั้นมาเข้าเฝ้า แล้วตรัสสอบถาม เมื่อทรงทราบความจริง ก็ทรงโทมนัส และพระราชทานอภัยโทษให้ พร้อมทั้งพระราชทานบ้าน คนใช้ ช้าง ม้า และทรงแต่งตั้งมฆมาณพให้เป็นนายบ้านแทนนายบ้านคนเดิม ซึ่งตอนนี้ถูกลงโทษให้เป็นทาส

บุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย

มาณพทั้ง ๓๔ คน นอกจากจะได้พ้นโทษออกมา ยังได้รับพระราชทานกำลังสนับสนุน ก็ยิ่งเห็นอานิสงส์ของบุญ และมีใจผ่องใสคิดทำบุญให้ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก จึงคิดว่าจะทำกุศลให้ยิ่งกว่าการสร้างทาง ต่างปรึกษาหารือกันว่า จะสร้างศาลาเป็นที่พักของมหาชน แล้วก็ลงมือทำจนสำเร็จ มฆมาณพและสหายเพียรบำเพ็ญสาธารณกุศลเช่นนี้ตลอดชีวิต
เรียกว่า บำเพ็ญวัตตบท ๗ ประการ
ครั้นสิ้นอายุได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

วัตตบท ๗ ประการ

สัตตวัตตบท หมายถึง ข้อปฏิบัติหรือข้อบำเพ็ญวัตรทั้ง ๗ ประการ เพื่อให้เกิดเป็นท้าวสักกะ ซึ่งมฆมาณพเคยปฏิบัติขณะดำรงชีวิตอยู่ในมนุษย์โลก คือ

๑) บำรุงมารดาบิดา
๒) ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล
๓) พูดคำสัตย์
๔) ไม่พูดคำหยาบ
๕) ไม่พูดส่อเสียด
๖) กำจัดความตระหนี่
๗) ไม่โกรธ แม้ว่าถ้าโกรธก็ระงับได้ทันที

ในอรรถกถา ตติยาเทวสูตร กล่าวว่า มฆมาณพ ชาวบ้านอจลคาม แคว้นมคธ ในอัตภาพก่อนเป็นคนฉลาดในกุศล ได้พาเพื่อน ๓๓ คน ไปประกอบกุศลกรรม เพื่อประโยชน์แก่มหาชน ช่วยกันกระทำหมู่บ้านให้รื่นรมย์ สร้างศาลา สร้างมณฑป สร้างสะพาน ขุดสระ และปลูกไม้ดอก ไม้กอ เป็นต้น มฆมาณพได้กระทำบุญมาก บำเพ็ญวัตร ๗ บท จนตลอดชีวิต ครั้นถึงแก่กรรม ได้ไปเกิดในภพดาวดึงส์ พร้อมสหายทั้ง ๓๓ คน มฆมาณพได้เป็นท้าวสักกะ


พระอินทร์ indra

พระอินทร์ทรงมีหลายชื่อ ชื่อที่เรียกพระอินทร์มีหลายชื่อ แต่ละชื่อบอกถึงคุณสมบัติหรือกุศลที่ทรงได้ทำมาในอดีต

ท้าวมฆวาน
– เมื่อสมัยเป็นมนุษย์ชื่อว่า มฆะ

ท้าวปุรินททะ
– เมื่อสมัยเป็นมนุษย์ได้ให้ทานในเมือง

ท้าวสักกะ หรือ ท้าวสักกเทวราช
– เมื่อสมัยเป็นมนุษย์ได้ให้ทานโดยความเคารพ

ท้าววาสะ หรือ วาสพ
– เมื่อสมัยเป็นมนุษย์ได้ให้ที่พัก

ท้าวสหัสสักขะ หรือ สหัสสเนตร หรือ ท้าวพันตา
– ทรงคิดรู้ความทั้งพันชั่วเวลาครู่เดียว

ท้าวสุชัมบดี
– ทรงมีชายาชื่อว่า สุชา

ท้าวเทวานมินทะ หรือ พระอินทร์
– ทรงครอบครองราชสมบัติเป็นอิสริยาธิบดีแห่งทวยเทพชั้นดาวดึงส์


คาถาบูชาพระอินทร์

อารามโรปา วนโรปา
เย ชนา เสตุการกา
ปปญฺจ อุทปานญฺจ
เย ททนฺติ อุปสฺสยํ
เตสํ ทิวา จ รตฺโต จ
สทา ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ.

ชนเหล่าใด สร้างสวน ปลูกป่า
ให้โรงประปา บ่อน้ำ และที่พักอาศัย
บุญของชนเหล่านั้น ย่อมเพิ่มพูนทุกเมื่อ
ทั้งคืนทั้งวัน

สาธุ สาธุ สาธุ

ขอขอบพระคุณที่มาของบทความอ้างอิง :
๑) หนังสือธรรมะเพื่อชีวิต เล่มที่ ๓๓ ฉบับเข้าพรรษา ๒๕๔๕ จัดทำโดย มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา วัดบุรณศิริมาตยาราม
๒) หนังสือสู่แดนพระพุทธองค์ โดย พระธรรมโพธิวงศ์ (ว.ป. วีรยุทฺโธ)

 


สรุป

เลขรวยไทย หวยเด็ดหวยดัง แนวทางหวย ความเชื่อ สถิติหวย ตรวจหวยรัฐบาล ตรวจหวยธ.ก.ส. หวยออมสิน หวยฮานอย
>>> ได้เลยที่ เลขรวยไทยดอทคอม <<<

สำหรับแฟนหวยคงจุใจกับการบริการของเว็บไซต์ของเราไปแล้วเกี่ยวกับการเช็คผลหวยแบบรวดเร็วทันใจ รวมไปถึงบทความข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางหวย บทความเกี่ยวกับความเชื่อไทยพร้อมเลขงามๆ สถานที่ขอหวย หรือจะเป็นเรื่องเด็ดหวยรายวันก็มีมาให้ได้อ่านกันแบบไม่มีเบื่อ

 

เข้ากลุ่มแจกเลขฟรี