บะจ่าง ตำนานความเชื่อจีนโบราณสู่โลกใหม่ในศตวรรษที่ 21

"บะจ่าง"เป็นชื่อขนมที่คนไทยจำนวนไม่น้อยรู้จัก เนื่องจากเป็นขนมยอดฮิตที่มีส่วนผสมหลากหลายและหากได้รับประทานบะจ่างชนิดแบบเน้นๆ ไม่หวงเครื่องแล้วนั้น อร่...

ราวณะ ตัวละครหลักฝ่ายร้ายในมหากาพย์เรื่อง รามายณะ ของศาสนาฮินดู

ราวณะ หรือ ราพณ์ หรือ ราวัน (สันสกฤต: रावण Rāvaṇa) ราวณะ มักเป็นที่พรรณนาว่า มีศีรษะสิบศีรษะ เป็นสาวกของพระศิวะ เป็นมหาปราชญ์ ปกครองบ้านเมืองอย่างเปี่...

พระกฤษณะ รูปอวตารของพระวิษณุ ตัวดำเนินเรื่องสำคัญในมหากาพย์เรื่อง “มหาภารตะ”

พระกฤษณะ (สันสกฤต: कृष्ण อังกฤษ: Lord Krishna) พระกฤษณะเป็นเทวะองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์-ศาสนาฮินดูโดยถือว่ารูปอวตารของพระวิษณุ และเป็นตัวดำเนินเรื่องสำ...
เข้ากลุ่มแจกเลขฟรี